Ви благодариме

Вашата апликација е успешно поднесена!

Ви благодариме што се номиниравте во изборот на најдобрите во е-трговијата за 2023 година. Нашиот тим ќе ја разгледа вашата апликација и соодветно ќе ве извести доколку нешто недостига, а во согласност со правилникот на овој настан. Во спротива, ќе ве известиме штом се објави фазата за гласање од публика како би можеле да ги поканите вашите корисници да гласаат за вас. Среќно!