Изборот е направен од над 5000 гласачи и 11 членови на стручно жири