Изборот е направен од над 6.125 гласачи и 12 членови на стручно жири