ИЗБОР НА НАЈДОБРИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА Е-ТРГОВИЈА

ПОГЛЕДНИ ПОБЕДНИЦИ!
Апликации до 10.01.2024
ОБЈАВУВАЊЕ НА НОМИНИРАНИ 20.01.2024
Гласање од публика од 20.01. до 10.02. 2024
ПРОГЛАСУВAЊЕ март 2024